چشم انداز


شرکت کارگزاری رضوی یکی از پنج شرکت برتر صنعت کارگزاری کشور طی پنج سال آینده از نظر بازده سرمایه گذاری و برخوردار از بالاترین سطوح توانمندی مدیریتی، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی خواهد شد .